VPIS V NOVO ŠOLSKO LETO 2020/2021

Čarobni svet ima v  šolskem  letu 2020/2021 vsa zasedena mesta. V primeru, da vseeno želite oddati vlogo, nas lahko kontatkirate na 059/024-914 ali info@carobni-svet.com 
v primeru, če bi se mesto sprostilo vas bomo pozvali k vpisu.

Vrtec nima vpisnine ali drugih dodatnih stroškov. Strošek vrtca se določi skladno z odločbo CSD, ki določi višino plačila. Mestna občina Kranj sofinancira plačilo v višini 85% cene javnega vrtca. Razliko do polne cene vrtca pa plačajo starši.

 Vlogi za vpis je potrebno priložiti:

 

  • potrdilo o zaposlitvi za oba starša / ali potrdilo o vpisu za redne študente (samozaposleni predložijo potrdilo Ajpesa (sprintate sami): status kmeta, upokojenca - odločba pristojen službe; volonter / pripravnik - dokazilo o opravljanju)
  • potrdilo o rezidenstvu: v kolikor so starši tujci in imajo pri nas začasno bivališče
  • dokazilo o enostarševski družini (v kolikor gre za enostarševsko družino)
  • dokazilo da ste zavarovanec po 52. členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (v kolikor imatet status gospodinje)
  • potrdilo o uveljavljanju pravic po Uredbi o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti.
  • dokazilo o invalidnosti v družini  ( v kolikor obkrožite kriterij invalidnosti v družini)

 

VLOGO LAHKO ODDATE V VRTCU ČAROBNI SVET V ČASU URADNIH UR (6.30 do 16.00h) VSAK DELOVNI DAN  ali POŠLJETE NA NASLOV VRTCA:

ČAROBNI SVET, ZASEBNI VRTEC D.O.O., PE MIKUJČKI

LJUBLJANSKA CESTA 1

4000 KRANJ

 

 

 

 

 

Kontakt

Čarobni svet, zasebni vrtec d.o.o., PE Mikujčki
LJubljanska cesta 1
4000 Kranj