VPIS V NOVO ŠOLSKO LETO 2020/2021

Vpis bo potekal od 24.februarja 2020 do 6.marca 2020 v času uradnih ur vrtca. Za več informacij pokličite 059/024-914 ali pišite na info@carobni-svet.com

v vrtec Čarobni svet lahko vpišete otroka 1.starostnega obdobja, za šolsko leto 2019/2020 je predvidenih 19 prostih mest. Sprejeli bomo 16 otrok letnika 2019 in 3 otroka letnika 2018, ki izpolnjujejo pogoj za vpis, to je dopolnjenih 11 mesecev starosti in s predloženo popolno vlogo, kateri je potrebno predložiti ustrezna dokazila. 

Vlogo dobite na naši spletni strani ali v osebno v vrtcu. 

Vrtec nima vpisnine ali drugih dodatnih stroškov. Strošek vrtca se določi skladno z odločbi CSD, ki določi višino plačila. Razliko subvencionira Mestna občina Kranj v višini 85% cene javnega vrtca. 

 Vlogi za vpis je potrebno priložiti:

 

  • potrdilo o zaposlitvi za oba starša / ali potrdilo o vpisu za redne študente (samozaposleni predložijo potrdilo Ajpesa (sprintate sami): status kmeta, upokojenca - odločba pristojen službe; volonter / pripravnik - dokazilo o opravljanju)
  • potrdilo o rezidenstvu: v kolikor so starši tujci in imajo pri nas začasno bivališče
  • dokazilo o enostarševski družini (v kolikor gre za enostarševsko družino)
  • dokazilo da ste zavarovanec po 52. členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (v kolikor imatet status gospodinje)
  • potrdilo o uveljavljanju pravic po Uredbi o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti.
  • dokazilo o invalidnosti v družini  ( v kolikor obkrožite kriterij invalidnosti v družini)

 

VLOGO LAHKO ODDATE V VRTCU ČAROBNI SVET V ČASU URADNIH UR (6.30 do 16.00h) VSAK DELOVNI DAN OD 24.2.2020  -  6.3. 2020 ali POŠLJETE NA NASLOV VRTCA:

ČAROBNI SVET, ZASEBNI VRTEC D.O.O., PE MIKUJČKI

LJUBLJANSKA CESTA 1

4000 KRANJ

 

 

 

 

 

Kontakt

Čarobni svet, zasebni vrtec d.o.o., PE Mikujčki
LJubljanska cesta 1
4000 Kranj